Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE MARUŠEVEC

           Na temelju članka 11. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Općine Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» broj 19/04 i 33/09), Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Maruševec

P  O  Z  I  V  A

           fizičke i pravne osobe i druge organizacijske oblike,

          te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu

             JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE MARUŠEVEC

 

  1. Proglašenje počasnim građaninom/građankom Općine Maruševec

Počasnim građaninom/građankom Općine Maruševec može se proglasiti pojedinac

koji je svojim djelovanjem i postupcima znatno pridonio promicanju, značaju i ugledu Općine Maruševec, te ostvarivanju i razvoju međusobnih odnosa Općine Maruševec s drugim gradovima i jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj i drugim državama.

 

  1. Nagrada Općine Maruševec za životno djelo

Dodjeljuje se pojedincima za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva,

prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Općini Maruševec.

 

  1. Nagrada Općine Maruševec za iznimna dostignuća u

proteklom jednogodišnjem razdoblju

Dodjeljuje se pojedincima za iznimna dostignuća u protekloj godini na bilo kojem

naprijed nabrojenom području rada i djelovanja.

 

  1. Nagrada Općine Maruševec za doprinos ugledu i promociji

Općine Maruševec u zemlji i svijetu

Dodjeljuje se ustanovama, pravnim osobama i pojedincima zaslužnim za promicanje

vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Općine Maruševec i njezinih odnosa s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, te razvoju Općine Maruševec ili pojedinih djelatnosti u Općini.

 

KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SU SLIJEDEĆI:

    

A)     za pojedince

–         da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i

izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim radom ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja, odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja.

–          da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju

ugled uzorna djelatnika i stručnjaka, te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

B)     za pravne osobe

–         da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u

ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Općine Maruševec, kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Općine Maruševec.

 

Rok za podnošenje pisanih prijedloga je zaključno sa  14. 03. 2013. godine.


UZ PRIJEDLOGE TREBA PRILOŽITI:

A)     za pojedince – životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata, temeljito obrazloženje razloga predlaganja i obavezno pismenu suglasnost osobe na svoju kandidaturu za javno priznanje;

B)     za pravne osobe – osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada i temeljito obrazloženje razloga predlaganja i obavezno pismenu suglasnost odgovorne osobe u pravnoj osobi na  kandidaturu pravne osobe za javno priznanje.

Uz prijedlog se prilaže i odgovarajuća dokumentacija – objavljeni rad, analize, prikazi, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultat i sl.

 

Prijedlozi se podnose Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Općine Maruševec na adresu:

OPĆINA MARUŠEVEC

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Maruševec

Maruševec 6

42243 Maruševec

 

sa naznakom: «prijedlog za dodjelu javnih priznanja».

Promjena veličine fonta
Kontrast