POZIV- uzgoj lješnjaka

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Županijska komora Varaždin

predsjednik

Klasa: 303-01/15-01/24

Ur. broj:311-35101-15-01 Varaždin,

24. kolovoz 2015.

 

Poštovani,

Županijska komora Varaždin organizira predstavljanje projekta uzgoja lješnjaka u suradnji sa talijanskom Grupom Besana, te Zagrebačkom bankom, koje će se održati:

03. rujna 2015. 12,00 sati u ZK Varaždin

P. Preradavića 17, dvorana III kat

Cilj predavanja je uspostavljanje kooperantske suradnje s lokalnim proizvodačima. Na predavanjima te se potencijalni kooperanti upoznati sa mogućnošću  financiranja ulaganja u uzgoj lješnjaka  mogućnostima koje nude EU fondovi za ovu vrstu ulaganja, te detaljima ponude Grupe Besana.

Besana Grupa jedan je od najvećih europskih prerađivača orašastih plcdova i sušenog voća, s godišnjim prihodom većim od 170 milijuna eura. Kroz različite oblike zadruga i udruženja Besana koordinira projzvodnju preko 2.000 uzgajivača, pri čemu se godišnje preradi više od 24 000 tona sirovine.

Besana te svojim potencijalnim kooperantima u Hrvatskoj ponuditi:

  • Sadnice certificirane kvalitete koja garantira kvalitetan i zdrav sadni materijal
  • Dugcgodišnje ugovore o otkupu (c0 10 godirıa) cjelokupnog uroda lješnjaka po tržišnim cijenama.
  • Stručnu podršku i transfer znanja takom cijele suradnje s Besanom
  • Asistenciju vezanu za mehanizaciju i opremu za proizvcdnju
  • Financijsko praćenje u suradnji sa Zagrebačkom bankom d.d., a koje uključuje i podršku kod prijave za EU fondove

Zagrebačka banka predstavit de svoje mogućnosti financiranja i kreditiranja poljoprivrednih prcizvođača, te mogućnosti koje nude EU fondovi.

Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite slanjeth prijavnice u prilogu na fax. brcj • 042/405-401 ili e-mail• hqkvzl@hgk.hr

Srdačan pozdrav!

Čedomil Cesarec, predsjednik

HOK Županijske komore Varaždin

ISO 9001:2008

Preradovićeva 17/11, HR-42000 VARAŽDIN, tel.: +385 (0)42 405-400, 405-405, fax: +385 (0)42 405-401

Na dolje navedenoj internet stranici nalazi se Prijavnica za sudjelovanje na predstavljanju projekta uzgoja lješnjaka.

http://www.hgk.hr/zk/varazdin/predstavljanje-projekta-uzgoja-ljesnjaka-besana-grupe-potencijalnim-kooperantima

Promjena veličine fonta
Kontrast