Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Maruševec

Na temelju članka 33. stavka 1. Statuta Općine Maruševec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 11/13 i 22/13)  i članka 57. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 11/13) ,   s a z i v a m

 

 

11.  SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MARUŠEVEC

za  dan  22. prosinca 2014. g. (ponedjeljak)  s početkom u 17:00 sati

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Maruševec u Maruševcu 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D :

 

1.   Pitanja i prijedlozi vijećnika

2.   Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec održane 01. prosinca 2014.g.

3.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Maruševec za 2014. godinu

4.    Donošenje 1. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Maruševec za 2014. godinu

5.    Donošenje 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim i srodnim djelatnostima na području Općine Maruševec za 2014. godinu

6.    Donošenje 1. Izmjena i dopuna Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi u 2014. godini

7.    Donošenje Proračuna Općine Maruševec za 2015. godinu

8.    Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Maruševec za 2015. godinu

9.    Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Maruševec za 2015. godinu

10.  Donošenje Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2015. godinu

11.  Donošenje Programa javnih potreba u društvenim i srodnim djelatnostima na području Općine Maruševec za 2015. godinu

12. Donošenje Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi u 2015. godini

13. Donošenje Projekcije Proračuna Općine Maruševec za 2016. i 2017. godinu

14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

15. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Maruševec

16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Maruševec za 2014. godinu

17. Donošenje Zaključka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Maruševec u 2015. godini

Promjena veličine fonta
Kontrast