Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Maruševec

 Na temelju članka 33. stavka 1. Statuta Općine Maruševec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 11/13 i 22/13)  i članka 57. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 11/13) ,   s a z i v a m

 

14.  SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MARUŠEVEC

za  dan    19. lipnja 2015. g. (petak)   s početkom u 18:30 sati

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Maruševec u Maruševcu 6

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D :

1.   Pitanja i prijedlozi vijećnika

2.   Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec održane

16. travnja 2015.g.

3.   Donošenje Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Maruševec

4.   Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU) Stambene zone

Donje Ladanje

5.   Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU) Stambene zone

Jurketinec

6.   Donošenje Zaključka o odobravanju uporabe grba Općine Maruševec Udrugi hrvatskih

vojnih invalida Domovinskog rata Ivanec

 

 

 

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA

Andreja Ptiček, mag.nov.

 

Promjena veličine fonta
Kontrast