Poziv za financijsku potporu programa udruga

Župan Varaždinske županije Predrag Štromar raspisao je Poziv za prijavu programa udruga od interesa za Varaždinsku županiju za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2015. godinu.

Sve zainteresirane udruge moraju svoje programe-projekte za financijsku potporu prijaviti na prijavnicama, a koje se, uz poziv, mogu preuzeti na web stranici Varaždinske županije ili osobno u službenim prostorijama Varaždinske županije, zavisno od područja djelovanja udruge.

Pravo prijave programa po ovom pozivu imaju udruge čija je djelatnost od interesa za Varaždinsku županiju:

1.) udruge čijim se programom promiče ostvarivanje najviših vrednota ustavnog poretka: sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav,

2.) udruge koje provode programe na razini Županije iz područja socijalne skrbi, zdravstva, odgoja i obrazovanja, mobilnosti mladih i poticanja aktivnog sudjelovanja mladeži u društvu, te očuvanja kulturne baštine,

3.) udruge koje promiču razvoj civilnog društva, vjersku i političku toleranciju, poštivanje etičkih načela u javnoj službi i medijima, ravnopravnost spolova i dobnih skupina, načela tržišnog gospodarstva i socijalnog poduzetništva, suzbijanje monopolističkog položaja i zaštitu potrošača,

4.) udruge koje promoviraju vrijednosti lokalne zajednice kroz upoznavanje, njegu i zaštitu prirodnih i kulturnih dobara, izvornih običaja, podizanje ekološke svijesti građana, osobito mladih.

 

Krajnji rok za podnošenje prijava programa udruga za financijsku potporu iz sredstava Županijskog proračuna za 2015. godinu je 16. veljače 2015. godine.

Promjena veličine fonta
Kontrast