Poziv Varaždinske županije za prijavu programa udruga

4874-poziv-za-prijau-programa-udruga-od-interesa-za-varadinsku-upaniju-za-financijsku-potporu-u-okviru-raspoloivih-sredstava-upanijskog-prorauna-za-2014-godinu.html

Varaždinska županija objavila je poziv za prijavu programa, a zainteresirane udruge mogu svoje programe – projekte za financijsku potporu iz sredstava županijskog proračuna prijaviti putem prijavnica koje se mogu preuzeti na web stranici Varaždinske županije ili osobno u upravnim odjelima Županije. Pravo prijave programa po ovom pozivu imaju udruge čija je djelatnost od interesa za Varaždinsku županiju i udruge čijim se programom promiče ostvarivanje najviših vrednota ustavnog poretka, udruge koje provode programe iz područja socijalne skrbi, zdravstva, odgoja i obrazovanja, mobilnosti mladih i poticanja aktivnog sudjelovanja mladeži u društvu, te očuvanja kulturne baštine, udruga koje promiču razvoj civilnog društva, vjersku i političku toleranciju, poštivanje etičkih načela u javnoj službi i medijima, ravnopravnost spolova i dobnih skupina, načela tržišnog gospodarstva i socijalnog poduzetništva, suzbijanje monopolističkog položaja i zaštitu potrošača, te udruge koje promoviraju vrijednost lokalne zajednice kroz upoznavanje, njegu i zaštitu prirodnih i kulturnih dobara, izvornih običaja, podizanje ekološke svijesti građana, osobito mladih.

Rok za podnošenje prijava programa udruga za financijsku potporu iz sredstava županijskog proračuna za 2014.g. je 3. ožujka 2014. godine.

Cijeli tekst natječaja možete pogledati na internet stranicama Varaždinske županije na gornjem linku.

 

Promjena veličine fonta
Kontrast