Počela rekonstrukcija niskonaponske mreže u Maruševcu

U cilju ostvarenja plana modernizacije niskonaponske mreže, u zadnje dvije godine Općina Maruševec ulaže velike napore. Nakon što je u srpnju održan sastanak s direktorom Zdenkom Đulom, Elektra je izvršila rekonstrukciju niskonaponske mreže u Novakima, a ovog tjedna započeli su radovi na rekonstrukciji mreže u naselju Maruševec.

U sklopu dogovorenih radova položit će se strujni kabel između trafostanica u Kapelcu i Maruševcu jačine 10 (20) kW pa prema lokaciji gdje će biti izgrađena nova trafostanica Maruševec 1. Nova trafostanica će poboljšati i osigurati stabilnu opskrbu strujom ovog dijela Općine Maruševec i jedan je od važnijih preduvjeta za priključenje Kulturnog centra koji se planira graditi na tom potezu, ističu načelnik Damir Šprem i zamjenik načelnika Mario Klapša koji su danas obišli lokaciju radova.

Općina Maruševec zahvaljuje na pomoći i suradnji svim službama koje su u vrlo kratkom roku izdale potrebne suglasnosti za realizaciju ovog zahvata, kao i HEP – ODS DP Varaždin, te gospodi Žarku Rodešu i Velimiru Čiću na suradnji i pruženoj pomoći.

 

Promjena veličine fonta
Kontrast