Saniran spomenik parkovne arhitekture – tisa u Čalincu

U organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije ovih su dana izvršeni radovi na sanaciji tise u Čalincu, koja se nalazi pod zaštitom temeljem Zakona o zaštiti prirode kao spomenik parkovne arhitekture. Aktivnosti sanacije obuhvatile su orezivanje suhih, bolesnih i konkurentskih izboja korištenjem tzv. „hamburške metode orezivanja“, koja je danas široko prihvaćena u Europi jer se pokazala najboljom kod sanacije starih stabala. Kod te metode postepeno se odstranjuje dio po dio grane odnosno pojedinog izboja, a završni rez se izvodi što je moguće bliže tzv. ovratniku grane (spoj tkiva debla i grane) koji se ne smije povrijediti, te nipošto odstraniti. Na taj se način ne uništava prirodni obrambeni sustav stabla koji na orezanim mjestima kalusira, odnosno sam zatvara ranu i spriječava moguću infekciju i njeno širenje. Prorijeđena i prozračena krošnja tise zadržavat će manje količine snijega te time biti i manje izložena lomovima.

Navedeni sistem orezivanja starih stabla korišten je i prilikom sanacije poznatih platana u Trstenom, preporučen je od strane Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode, a izveli su ga djelatnici poduzeća „Horting d.o.o. iz Siska, koji posjeduju Certifikat Europeean Arboriculture Council vezan uz njegu stabala te imaju dugogodišnje iskustvo u njezi starih stabala.

Zaštićena stabla na području Varaždinske županije odraz su nekadašnje tradicije sadnje drveća (osobito lipa) uz crkve i druge javne institucije. U prošlosti su se pojedinačna stabla ili grupe stabala u pravilu uvijek sadila uz okupljališta ljudi, a to su bile crkve i škole. Ta su stabla bila svojevrsni orijentiri i vizualni akcenti u prostoru, dok su danas to raritetni primjerci zbog svojih dimenzija, starosti ili habitusa.

Tisa (Taxus baccata) u Čalincu zaštićena je kao spomenik parkovne arhitekture – pojedinačno stablo Rješenjem Zavoda za zaštitu prirode SRH br.114/3-1963. od 22. svibnja 1963. godine. Ona je danas gotovo jedini dokaz postojanja perivoja uz dvorac u Čalincu. Cesta koja je izgrađena u neposrednoj blizini dvorca presjekla je perivoj na pola, uz cestu su izgrađene kuće te je perivoj danas u potpunosti uništen. Tisa je visine oko 9 m, opsega debla od 3,80 metara i pretpostavlja se da je jedna od najvećih sađenih primjeraka te vrste u Hrvatskoj.

Drveće u urbanom okruženju danas ima težak život, jer urbano se okruženje znatno razlikuje od njihovog prirodnog staništa. Cilj sanacije starih stabala je osiguravanje što kvalitetnijih uvjeta za njihov daljnji rast i razvoj te ujedno i ugodniji suživot s čovjekom.

Promjena veličine fonta
Kontrast