Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja

Općina Maruševec je donijela Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Maruševec u 2014. godini. Smjernice se odnose prije svega na stanje i razvoj svih operativnih snaga zaštite i spašavanja, a sastoje se od stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva i postrojbi vatrogastva, zapovjedništva i postrojbi civilne zaštite, povjerenika Civilne zaštite te snaga zaštite i spašavanja određenih Odlukom o određivanju snaga zaštite i spašavanja. Tako je za uspješan daljnji rad stožera potrebno sazvati sastanak istog u drugoj polovici 2014. godine te ga upoznati s Procjenom ugroženosti i Planom zaštite i spašavanja te Planom civilne zaštite Općine Maruševec kao i njihovim obvezama koje proizlaze iz navedenih Planova. Zapovjedništvo i postrojbe vatrogastva moraju donijeti plan vježbi za 2014. godinu te izvršiti lječničke preglede za određeni broj vatrogasaca i nastaviti s nabavkom opreme i odora. Vezano uz postrojbu Civilne zaštite i povjerenike Civilne zaštite planira se ažuriranje tima opće namjene, imenovanje povjerenika i zamjenika po Mjesnim odborima, već u prvom dijelu ove godine te opremanje. Obaveza Općine u pogledu sklanjanja odnosno skloništa je osiguranje uvjeta za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere, osiguranje prostora za javna skloništa te održavanje postojećih potencijalnih mjesta za sklanjanje i zbrinjavanje. Lovačko društvo Fazan će u 2014. godini pored svojih redovitih djelatnosti biti upoznati sa svojim zadaćama u sustavu zaštite i spašavanja. Isti će izraditi popis lovaca koji će se moći u danom trenutku uključiti u aktivnosti proizašle iz Plana zaštite i spašavanja. U smjernicama je u nastavku navedeno
koji su to zadaci koje Općina Maruševec mora provesti u 2014. godini.

Promjena veličine fonta
Kontrast