Suglasnost VARKOM-u d.d.na programe

Općinsko vijeće Općine Maruševec  je na posljednjoj sjednici donijelo zaključak o davanju suglasnosti VARKOM-u d.d. Varaždin na program razvoja vodoopskrbnih građevina za period od 2013. do 2015. godine, program razvoja vodoopskrbnih građevina u 2013. godini te program razvoja sustava za odvodnju i pročiščavanje otpadnih voda Aglomeracija Varaždin -2013. godine. Iz istog je vidljivo da je  u Općini Maruševec planirana izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda te gravitacijski kanalizacijski cjevovodi za što je u pripremi javno nadmetanje. Radi se o rekonstrukciji projekta  mješovitog sustava koji se preprojektira u razdjelni s kojim će  grupacija 5 općina i to Cestica,Vinica, Maruševec ,Vidovec i Beretinec konkurirati na Fond europske unije gdje bi taj projekt trebao biti završen u slijedećih 5 godina. Treba napomenuti da bi se tim projektom trajno riješio problem odvodnje u nizinskom dijelu Općine prije svega na području Grede.

 

Promjena veličine fonta
Kontrast