Sve veći broj zainteresiranih ulagača za Poduzetničku zonu Selnik

U Općini Maruševec ovog je tjedna održana 2. sjednica Općinskog vijeća s deset točaka Dnevnog reda, među kojima i odluke o prihvaćanju pristiglih ponuda za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Selnik“.

Odluke o prihvaćanju ponuda su od strane vijećnica i vijećnika podržane jednoglasno, pa će tako MR-ENGINEERING d.o.o. iz Dubravca na zemljištu od 2.481 m2 izgraditi poslovno-proizvodnu halu, kroz ulaganje od 5,5 milijuna kuna, dok će H-METAL d.o.o. iz Krkanca uz već postojeću nekretninu, na novom zemljištu površine 2.409 m2 izgraditi skladišni prostor, a vrijednost ulaganja iznosi oko 3 milijuna kuna.

Načelnik Mario Klapša istaknuo je zadovoljstvo interesom investitora u Poduzetničku zonu Selnik. -U protekle četiri godine gospodarstvenike smo upoznali s potencijalima i prednostima naše Poduzetničke zone, prvenstveno kroz cijenu zemljišta od 8 eura po kvadratnom metru, ali i kroz njenu lokaciju. Polovicu raspoloživih zemljišta smo u tom vremenu prodali i nastavljamo razgovore s novim ulagačima koji žele preseliti svoje poslovanje u našu Zonu, kroz nove poduzetničke investicije otvoriti nova radna mjesta i povećati broj zaposlenika. Pozivamo gospodarstvenike zainteresirane za ulaganja u Općini Maruševec da nam se obrate jer im osim povoljne cijene možemo izaći ususret kroz smanjenje komunalne naknade ali i kroz potpore za početnike, za modernizaciju opreme i proizvodnje, kao i kroz potpore kod prijave potrebne dokumentacije na domaće i europske natječaje, naglašava  načelnik Klapša.

Osim spomenutih, na Dnevnom redu sjednice bile su i točke s odlukama o imenovanju radnih tijela i odluke o naknadama.

Na početku 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec, vijećnice i vijećnici postavljali su pitanja koja su se odnosila na radove na projektu Aglomeracije, sigurnosti sudionika u prometu na Županijskoj cesti ŽC2029, prikupljanja i odvoza dječjih pelena, igrališta NK Rudar 47 u Donjem Ladanju, aktivnostima i investicijama Hrvatskih voda na području Općine Maruševec, spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i cijeni odvoza otpada, ukopa pokojnika subotama, na koje su odgovore dali načelnik Mario Klapša i predsjednik Općinskog vijeća Damir Šprem.

Nakon provedenih rasprava po svim točkama, Općinsko vijeće je donijelo Odluku o osnivanju i izboru članova Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost koju čine predsjednica Snježana Cerjan i članovi Marijan Fatiga i Miroslav Možanić te Odluku o osnivanju i izboru članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Maruševec. Predsjednik Povjerenstva je Tomica Kelemen, a članovi Mirjana Podbojec i Damir Šprem, dok Komisiju za izbor i imenovanje čine predsjednik Marijan Fatiga te članovi Marko Blažunaj i Dragutin Kišić.

Jednoglasno je donijeta Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika, a njome načelnik Maruševca ima jednu od najnižih plaća u kategoriji općina u kojoj se nalazi i Općina Maruševec. Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika iznosi 3,7, a osnovica za obračun plaće općinskog načelnika utvrđuje se u visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika i trenutno iznosi 3.890 kuna. Tom Odlukom usklađen je koeficijent i osnovica za obračun plaće s ostalim jedinicama lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji koje se nalaze u istoj kategoriji kao i Općina Maruševec, a ujedno je najniži koeficijent u odnosu na koeficijente utvrđene u drugim jedinicama lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji koje se nalaze u istoj kategoriji kao i Općina Maruševec.

Općinsko vijeće Maruševca donijelo je i Odluku o visini naknade za rad predsjednika Općinskog vijeća u iznosu od 1.000 kuna mjesečno, koja je u ovom mandatu smanjena za 500 kuna u odnosu na naknadu za rad predsjednika Općinskog vijeća u prošlom mandatu.

Naknada za rad članova Općinskog vijeća Općine Maruševec izglasana je u iznosu od 300 kuna neto za svaku sjednicu Općinskog vijeća na kojoj su prisutni, dok je naknada za rad članova radnih tijela Općine Maruševec izglasana u iznosu 200 kuna neto, za svaku sjednicu na kojoj su prisutni.

Promjena veličine fonta
Kontrast