Uspomena na slikara Juricu Varga

Uspomena na slikara Juricu Varga

Udruga prijatelja dvorca Maruševca obilježila  je 66.rođendan slikara Jurice Varga. Jurica Varga rodio se 7.travnja  1950.godine u Varaždinu slikanjem se bavio  se više od 40 godina sve do svoje prerane smrti 2008.godine. O ovom velikom društvenom pregaocu, organizatoru stotinu izložbi i različitih kulturnih događaja  koji je od 1999.godine nosio  naslov “Dvorski slikar dvorca Maruševca“ emotivno su govorili prijatelji te članovi maruševečke Udruge. Predsjednica Udruge prijatelja dvorca Maruševca Blanka Glavica Ječmenica započela je skup stihovima Ivana Gorana Kovačića i prisjetila se lijepih trenutaka provedenih uz ovog osebujnog umjetnika kojemu je Maruševec bio u srcu ali s druge strane i maruševčanima koji su ga poznavali.

Skup pod nazivom „Pričaj o Jurici“ bio je proslava rođendana i vrlo  emotivno ispričana priča kako su prijatelji doživjeli Juricu. Zajednička nit koja je povezivala sve priče bila je Juričin optimizam i  nepresušna energija .Za obilježavanje Juričinog rođendana, Udruga je dala otisnuti dopisnicu-razglednicu na kojoj je autoportret slikara, dok je na poleđini kratak tekst o umjetniku. Na sam dan rođenja, na pošti u Maruševcu bio je u upotrebi poseban prigodan žig, odobren u centrali HP Zagreb. Kako je istaknuo  Josip Jelenečki, jedan od autora i ,dopredsjednik u Varaždinskom klubu kolekcionara (VKK), ovaj žig je trajni zapis, dostupan širom svijeta elektroničkim putem svima koji su  zainteresirani. Skup je pozdravio i Milan Pavleković novoizabrani predsjednik  VKK, te Udruzi poklonio i posebnu prigodnu kovertu sa slikom Jurice Varga. Obraćajući se prisutnima, načelnik Općine Maruševec zahvalio je svim pregaocima,  posebno je istaknuo važnost Udruge u promicanju imena Općine Maruševec, obilježavanju znamenitih ličnosti vezanih uz općinu Maruševec i  očuvanju kulturno-povijesnih vrijednosti ovog kraja.

nn nnn111222223333

Promjena veličine fonta
Kontrast