Preko WiFi4EU natječaja osigurano 15 tisuća eura za besplatni internet!

Ovog su tjedna objavljeni rezultati natječaja inicijative WiFi4EU kroz koju Europska komisija dodjeljuje 51 milijun eura preko 3.400 vaučera od po 15 tisuća eura za uvođenje besplatnog interneta u gradovima i općinama.

Europska unija financira jedinicama lokalne samouprave troškove opreme i instaliranja pristupnih točaka bežičnom internetu, a korisnici će se obvezati na financiranje povezivosti (internetska pretplata) i održavanje opreme za bežični internet građanima i posjetiteljima, u trajanju od najmanje tri godine, pojašnjava načelnik Damir Šprem i ističe kako ukupna vrijednost programa WiFi4EU iznosi čak 120 milijuna eura do kraja 2020. godine.

-Na drugi poziv natječaja koji je raspisan u travnju ove godine prijavilo se više od 10 tisuća europskih gradova i općina, među kojima je i Općina Maruševec koja se nalazi u društvu ukupno 366 gradova i općina u Hrvatskoj koji su osigurali sredstva odnosno vaučer od 15.000 eura. Sredstvima planiramo društvene domove i druge često korištene javne površine opremiti sa Wi-Fi internetskom vezom i na taj način dodatno podići životni standard u našoj općini, kazao je tom prilikom zamjenik načelnika Mario Klapša.

Osim Općine Maruševec, sredstva kroz inicijativu WiFi4EU iz Varaždinske županije osigurali su i gradovi Ludbreg, Ivanec, Lepoglava, Varaždin i Varaždinske Toplice, te općine Beretinec i Vidovec, a prošle godine i općine Petrijanec, Cestica, Gornji Kneginec, Sveti Ilija te Grad Novi Marof.

Do kraja 2020. organizirat će se još dva poziva, od kojih još jedan ove godine. Inicijativa WiFi4EU dio je ambiciozne operacije izmjena propisa EU-a u području telekomunikacija koja obuhvaća nove mjere za ispunjavanje sve većih potreba Europljana za povezivošću i poticanje konkurentnosti Europe.

Promjena veličine fonta
Kontrast