Za projekte Općine Maruševec odobreno 360.000,00 kuna

Općina Maruševec javlja se sa svojim projektima na sve objavljene natječaje , a što dokazuju i sredstva koja je dobila od Ministarstva kulture, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Tako je od Ministarstva kulture odobreno 100.000,00 kuna za radove na sanaciji crkve Sv. Jurja u Maruševcu. Od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobreno je 150.000 kuna za projekt „Modernizacija javne rasvjete na području Općine Maruševec“, te od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 110.000,00 kuna za projekt „Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Maruševec“.

Tako će Općina Maruševec od spomenutih ministarstava dobiti 360.000,00 kuna za realizaciju prijavljenih projekata

Promjena veličine fonta
Kontrast