Zaštita zdravlja pučanstva u slučaju poplave

Poplave mogu ugroziti zdravlje ljudi na mnogo načina pa su hitne mjere predostrožnosti za zaštitu zdravlja u poplavljenim područjima od izuzetne važnosti.

Stoga preporučuju se sljedeće mjere kojima bi se spriječilo nastajanje i širenje zaraznih bolesti stanovnika na poplavljenim područjima Varaždinske županije:

  1. pranje ruku sa sapunom i vodom iz javnog vodoopskrbnog sustava uz upotrebu dezinficijensa
  2. ne konzumirati vodu iz vlastitih lokalnih vodoopskrbnih objekata  (bunara i pumpi) sve do učinjene mikrobiološke i kemijske kontrole vode i potrebne dezinfekcije istih. Koristiti vodu za piće isključivo iz kontroliranog javnog vodoopskrbnog sustava ili originalno flaširanu vodu.
  3. ne konzumirati hranu koja je bila uronjena u poplavljenu vodu osim hrane koja je pakirana u nepropusno pakiranje, ne konzumirati hranu koja se otopila ili pokvarila uslijed nedostatka električne energije. Ostala hrana mora biti dobro termički obrađena.
  4. nakon isušivanja stambenih prostora i svih popratnih objekata potrebno je sve što je došlo u kontakt s naplavljenom vodom dobro oprati i očistiti te dezinficirati
  5. očistiti septičke jame gdje je to moguće da ne bi došlo do izlijevanja masa
  6. na prostorima gdje je došlo do izlijevanja masa iz septičkih jama ili gnojišta  potrebno je učiniti sanaciju tla – dezinfekciju klornim vapnom
  7. nakon povlačenja vode  provođenje obvezatnih DDD mjera kao posebnih preventivnih mjera, a  po potrebi i protuepidemijskih DDD mjera( ako se pojave bolesti ), osobito deratizacije zbog pojačanog naseljavanja glodavaca u stambene prostore radi sprječavanja zaraznih bolesti
  8. ukoliko je došlo do ozljeđivanja obavezno se javiti izabranom liječniku radi zbrinjavanja rane i provjeriti procijepljenost protiv tetanusa
  9. u slučaju pojava znakova crijevnih zaraznih bolesti u više stanovnika također se obratiti izabranom liječniku i epidemiološkoj djelatnosti radi obrade bolesti i provođenja protuepidemijskih mjera

U slučaju bilo kakvih dodatnih informacija možete se javiti Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije.

Higijensko epidemiološka djelatnost ZZJZ Varaždinske županije:

Tel. 042- 653 130 ; 099 312 412 3

Fax. 042 659 131

Dežurni tel. pripravnosti: 099 211 3802

Odjel za zdravstvenu ekologiju

Tel. 042 653- 160 mob. 098 446 233

Fax. 042 653 163

Djelatnost za provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Tel. 042 653 140 mob.099 5206 900

 

Promjena veličine fonta
Kontrast